Stichting CitySenses

[LotS] is een project van stichting CitySenses. Stichting CitySenses is opgericht als beweging om culturele verblijfsplaatsen te stichten.

Onze stip op de horizon is de bouw van een themapark in Almere, tussen het stadscentrum en de toekomstige locatie van de Floriade 2022. [LotS] is een reizend doolhof en wordt onderdeel van dit toekomstig belevingspark.

CitySenses is gericht op de ontwikkeling van een hoger bewustzijn door middel van zintuiglijke ervaringen: smaak, geur, geluid, aanraking, kleur.

De zintuiglijke ervaringen van de bezoekers zijn het resultaat van de wisselwerking tussen wetenschap, natuur, kunst en spel. De zintuiglijke ervaring bepaalt de keuzes die we allemaal maken in onze omgang met voedsel, de natuur, dingen en andere mensen. Elke dag maken we keuzes, gedreven door marketing, nudging of sociale media, soms onbewust. Het resultaat van deze keuzes kan goed zijn voor de ‘beïnvloeder’, maar niet noodzakelijkerwijs voor het individu of de omgeving.

Bewustwording van onze zintuiglijke waarneming helpt om onderscheid te maken tussen realiteit en manipulatie. Het helpt het individu om betere keuzes te maken, zichzelf te ontwikkelen en bij te dragen aan een duurzamere wereld, via andere manieren om met voedsel, de natuur, dingen en andere mensen om te gaan. Dit draagt ​​bij aan een gezonde bevolking, het leven in een duurzame en veerkrachtige stad, aan duurzame manieren van productie en consumptie en aan het behoud van ecosystemen en biodiversiteit.

Het concept van CitySenses is ontwikkeld door Marcel Kolder en Mira Ticheler. CitySenses en Labyrinth of the Senses zijn geregistreerde handelsmerken.

CitySenses is a concept for a future themed park, to be situated in Almere, between the city centre and the future location of the Floriade. City Senses is aimed at a more conscious awareness of sensory experience: taste, scent, sound, touch, colour. These sensory experiences will be the result of the interplay between science, nature, art and play, partly as part of the publicly accessible park (free), partly within an exhibition building (paid entrance).

The sensory experience determines the choices that each of us make, in our dealings with food, nature, stuff, and other people. Every day, we make choices, driven by marketing, nudging or social media, sometimes unconsciously. The outcome of these choices may be good for the ‘influencer’, but not necessarily so for the individual or the environment.

Awareness of our sensory perception helps to distinguish between reality and manipulation. It helps the individual to make better choices, to develop oneself and to contribute to a more sustainable world, via other ways of dealing with food, nature, stuff and other people. This contributes to a healthy population, living in a sustainable and resilient city, to sustainable ways of production and consumption and to the conservation of ecosystems and biodiversity.

The concept of CitySenses is developed by mr Marcel Kolder en ms Mira Ticheler. CitySenses and Labyrinth of the Senses are registered trademarks.

Terug naar Home