Circulaire Kunst

Circulaire kunst is een term die wordt gebruikt om kunst aan te duiden die gemaakt is met de principes van de circulaire economie in gedachten. Dit betekent dat de materialen die worden gebruikt hergebruikt, gerecycled of biologisch afbreekbaar zijn, en dat het proces van het maken van de kunst geen negatieve impact heeft op het milieu. De kunstwerken, die steevast met bewoners worden gemaakt (community art), kunnen als boodschap bevatten over het belang van duurzaamheid en milieubescherming. Circulaire kunst kan in verschillende media worden gemaakt, zoals beeldhouwkunst, textiel, installaties en grafisch ontwerp.

The making of the GigaGieter. @ film en montage Marcel Kolder

GigaGieter symbool voor consuminderen

De iconische GigaGieter staat symbool voor de enorme hoeveelheid plastic afval in onze wereld. Herken je de spullen op de GigaGieter? Misschien heb je dat ooit wel eens weggedaan. Veel plastic huisraad of speelgoed is vaak nog bruikbaar. Plastic kan in onze ogen ook grondstof zijn. In Almere maken we van plastic afval nieuwe producten voor de openbare ruimte, zoals bankjes of steigers en zelfs constructiemateriaal voor huizen.

Minder plastic is beter voor de natuur. We hebben onder de tuit van de gieter drie bomen geplant, om te laten zien dat we samen voor de natuur kunnen zorgen. Wist je dat de bomen onder de tuit ook een tweede leven hebben gekregen? En dat al het staal van de GigaGieter uit het oude depot van het RijksMuseum komt? Ook hier geldt: afval is grondstof. De GigaGieter is in opdracht van het UpcycleCentrum met financiering van het Rijk, Provincie Flevoland en gemeente Almere volledig circulair gebouwd. Samen maken we de wereld groener.

Bij het verwerken van plastic huisraad voor het elf meter hoge kunstwerk de GigaGieter van CitySenses zagen we onder meer prachtig kinderspeelgoed waar helemaal niets aan mankeerde. Zonde! Wat kun jij doen? Bied goede spullen, die je zelf niet meer gebruikt, gratis of te koop aan. Is iets stuk? Check dan of het gerepareerd kan worden. Kan dat niet meer? Zorg dan dat de verschillende afvalstromen op de juiste manier verwerkt worden: zo kunnen zoveel mogelijk grondstoffen opnieuw gebruikt worden. Samen gaan we voor een wereld zonder afval. Daarnaast probeert CitySenses mensen bewust te maken van de huidige wegwerpeconomie en plastic.

We verbruiken steeds meer grondstoffen en de aarde raakt op. Maar ik geloof dat alle beetjes helpen en dat we samen kunnen werken aan oplossingen. We kunnen allemaal een bijdrage leveren aan een meer circulaire en afvalvrije wereld!’

Joyce Grobben, bestuurslid stichting CitySenses

Ontwerpers

Het circulaire kunstwerk is naar een concept van Irma van Zijl uitgevoerd door Mira Ticheler (alaMira kunstprojecten), Marcel Kolder (Draoidh cultuurmaker) en honderdvijftig Almeerders. Diverse bedrijven hebben geholpen met de sponsoring, zoals TSR-AV, Dura Vermeer, Circuloco, Schot Kranen, Schrijver Metaal en Cirwinn.

Verschillende grondstoffen raken op, hoewel de vraag blijft stijgen. Aan gemeenten, leveranciers en andere betrokkenen de schone taak om producten en materialen zo lang mogelijk te gebruiken. Maar hoe doe je dat?

Op bedrijventerrein De Steiger werken veel kunstenaars en ondernemers volgens de principes van de circulaire economie. Samen is de handschoen opgepakt om via kunst in de openbare ruimte het thema ‘’circulaire economie’’ zichtbaar te maken voor een breed publiek. Zoals de GigaGieter, het 11-meter hoge kunstwerk onthuld van onze club, en is volledig gemaakt van gerecycled of hergebruikt Almeers plastic afval. Onze stichting CitySenses, ontwerpers van circulaire kunst, heeft de GigaGieter gebouwd, na het winnen van de prijsvraag om de achterkant van het Upcyclecentrum te verfraaien. De GigaGieter werd met hulp van meer dan honderd vrijwilligers gebouwd.

Dit kunstwerk maakt deel uit van een kunstroute op De Steiger langs 6 kunstwerken ontworpen door Almeerse kunstenaars. Elk kunstwerk vertelt haar eigen verhaal over duurzaamheid en circulariteit. Bij elk kunstwerk staat een bordje met een QR-code die verwijst naar informatie over het kunstwerk en de kunstenaar.

De route is tot en met 9 oktober 2022 te wandelen.

Gigantic Watering Can is symbol for plastic waste

The iconic GigaGieter symbolizes the enormous amount of plastic waste in our world. Do you recognize the stuff on the GigaGieter? You may have thrown that away at some point. Many plastic household items or toys are often still usable. In our view, plastic can also be a raw material. In Almere we make new products for public space from plastic waste, such as benches or scaffolding and even construction material for houses.

Less plastic is better for nature. We have planted three trees under the spout of the watering can, to show that we can take care of nature together. Did you know that the trees under the spout have also been given a second life? And that all the steel from the GigaGieter comes from the old depot of the RijksMuseum? The following also applies here: waste is a raw material. The GigaGieter was commissioned by the Upcycle Center and was built completely circular with funding from the government, the Province of Flevoland and the Municipality of Almere. Together we make the world greener.

Circular art: the GigaGieter
While processing plastic household goods for the eleven-metre-high work of art known as the GigaGieter, by CitySenses, one of the things we noticed were the beautiful children’s toys, with absolutely nothing wrong with them. A real waste! But there are things that you, personally, can do about this. Offer things that are in good condition, but that you no longer use, for sale. Or give them away free. Check whether broken items can be repaired. And if that’s not possible, make sure that each of the various types of waste that an item will generate enter the appropriate waste streams. This means they will be properly processed and thus yield as much re-usable raw material as possible. Together we’re going for a world without waste. CitySen-ses tries to make people aware of the current, disposable economy, and of plastic.

We are consuming more and more raw materials, while the earth is running out of them. But I believe that every little bit helps and that we can work together to find solutions. We can all contribute to a more circular, waste-free world!
Joyce Grobben, Member of the board, CitySenses

Making the Gigantic Watering Can

CitySenses: GigaGieter, upcycle (y)our world

Begin 2022 startte de bouw van een gigantisch project: de GigaGieter. De GigaGieter is een object van plastic afval en wordt 11 meter hoog. In maart zal dit kunstwerk onthuld worden op de groenstrook tussen het Upcyclecentrum en het speciale busstation voor de Floriade waar straks een miljoen bezoekers langskomen.

Duurzaam statement

De GigaGieter laat mensen in één oogopslag zien hoeveel huisraad mensen weggooien. De GigaGieter is een community art project. Na het winnen van de ontwerpwedstrijd, wordt de realisatie ervan mogelijk gemaakt door programma Almere 2.0 en het Upcyclecentrum.

Het toont onze wegwerpeconomie en creëert het besef dat we hier met zijn allen wat aan moeten doen. Het is een statement tegen de gigantische hoeveelheid plastic die de wereld vervuilt. Tegelijkertijd wordt onder de tuit van de gieter een jonge boom geplant als onderdeel van het kunstwerk. En toont hiermee de verbinding met de natuur en de Floriade.

Circulaire kunst

De groene GigaGieter is hiermee het toonbeeld van circulaire kunst en geeft door zijn grootsheid associaties met ruimtelijke werken als de beroemde Plastic Whale uit Utrecht. De GigaGieter is samen met Almeerders gebouwd. De stellage is gemaakt van oude rekken en stellingen van de kunstopslag van het RijksMuseum. De plastic gieter bestaat uit weggegooid huisraad als kinderspeelgoed, emmers en tuinmeubelen die in korte tijd zijn verzameld vanuit het naastliggende UpcycleCentrum.

Gewonnen

Op zaterdag 9 oktober was de prijsuitreiking van de aanbesteding vanuit het UpcycleCentrum op het Steigerfestival. CitySenses was een van de drie genomineerden uit 14 ingediende ontwerpen en daarmee een van de kanshebbers om de achterzijde van het UpcycleCentrum Almere een smoel te geven.

De jury vond ons ontwerp ‘iconisch met een grote kans om viraal te gaan’. Het kunstwerk is 11 meter hoog en steekt boven de gebouwen uit. Dit is metafoor voor hergebruik van grondstoffen en aandacht voor onze natuur.

Het wordt een reusachtig beeld in de lijn van de Plastic Whale tussen het upcyclecentrum en de Floriade in 2022. We willen hiermee bewustwording creëren over de enorme hoeveelheid weggegooid plastic.

GigaGieter staat achter het UpcycleCentrum in Almere Haven tegenover het busstation van de Floriade


De komende maanden gaan we samen bouwen aan de GigaGieter, een volledig circulair community-art kunstwerk. Marcel heeft het idee van Irma slim uitgewerkt in een professionele presentatie en ingestuurd. Jim en Francois hebben samen met Mira de prachtige maquettes gemaakt. Tenslotte wil het oog ook wat. 

Het team van CitySenses zal het ontwerp nu gaan realiseren, zodat er voor aanvang van de Floriade een spectaculaire groene GigaGieter staat te pronken op de groenstrook bij het Floriade-busstation. Ook vanuit de kabelbaan zal de GigaGieter goed te zien zijn.

Bekijk hier de prijsuitreiking van de GigaGieter in een kort item van Omroep Flevoland waar Mira enthousiast vertelt over het project:

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/256347/reuzegieter-moet-upcyclecentrum-kleur-geven

Florian tijdens een van zijn Workshops Vuur. Foto: Marcel Kolder

CitySenses werkte afgelopen zomers als ‘artist in residence’ vanuit het Atelier StrandLAB. We deden onderzoek naar de elementen vuur, lucht, water en aarde tijdens de opening op 10 juli en zes drukbezochte kunst- en belevingsworkshops. Zaterdagavond 19 september presenteerde we de Grand Finale.

De bijna 100 bezoekers genoten van de onwerkelijke voorstelling, de speciaal gecomponeerde muziek, het prachtige schimmenspel en de interactieve workshops op het strand.

Rondom een opblaasbaar paviljoen ontdekten we allen onze verbondenheid met de elementen via een zintuiglijk spektakel met performances, acts en workshops.

Foto: Marcel Kolder

Een zomer vol workshops

Jouw verhaal tijdens deze Prelude was het startpunt van een zomer vol workshops op het strand. Alle uitkomsten worden meegenomen in een spectaculaire finale van [CirKL] op zaterdagavond 19 september. Tijdens de workshops werd er geschilderd met grondstoffen uit de natuur, gingen we op zoek naar de vormen van water en bouwden we een kunstinstallatie waarbij we ons laten leiden door de wind. Alles wordt en is vastgelegd op foto en film voor onze korte documentaire The making of [CirKL].

De aftrap was op vrijdagavond 10 juli

Vrijdag 10 juli waren 50 Almeerders uitgenodigd voor de aftrap van [CirKL]: De Prelude. Van acht tot half tien ’s avonds kon je met ons op reis langs de elementen: Vuur, Wind, Water en Aarde. Via fragmenten uit de poëtische film The Calling van filmmaker Martijn van der Weijden dagen we je uit los te komen van je drukke bestaan en merk je hoe deze elementen van invloed zijn op je leven.

Deze hele zomervakantie was CitySenses met zijn kunstenaars op het strand te vinden met workshops en voorstellingen. Uitvalbasis is het StrandLab bij Poortdok. Een prachtlocatie waar je je bij mooi weer waant op een tropisch eiland. En bij wind en regen in een tropische storm op St. Maarten.

Op de website van StrandLab vind je nog veel meer activiteiten op het strand: www.strandlab-almere.nl

Circulaire Kunst Laagland

Momenteel zijn wij een nieuw project aan het ontwikkelen voor onze nieuwe expositie in 2022 over de vijf elementen. Dat lijkt ver weg maar dat is het zo. De elementen Water, Vuur, Aarde, Lucht en de samenhang met de Circulaire Economie, het vijfde element, zijn onze leidraad. Deze zomer (2020) zijn we aanwezig met onze projecten op het strand van Almere en in het Lumièrepark.

De achtergrond. Dit nieuwe project heet [CirKL]: Circulaire Kunst Laagland. [CirKL] is tevens onze merk voor nieuwe ‘design thinking’ workshops, kunstproducten en verdere dienstverlening. [CirKL] is een platform voor kunstenaars, makers, bedrijven en consumenten. Het biedt nieuwe inspiratie op een laagdrempelige wijze. We zullen op dit platform ook circulaire kunst aanbieden voor het grote publiek.

Juist in de nieuwe economie denken we na over hoe we omgaan met deze elementen. Ook in de context van watertekort, luchtvervuiling, hoe om te gaan met onze fossiele grondstoffen en met het klimaat. We zijn een beweging, en steken het vuur aan om na te denken over een nieuwe toekomst en een nieuwe economie. Daar kijken we met kunstenaars, filosofen, wetenschappers, publiek en bedrijven op een laterale nieuwe manier naar de uitdagingen van nu. En dat doen we met het medium kunst. Kunst als boodschapper.

Copyright 2020 Marcel Kolder.
Ons transitiemodel naar een duurzame circulaire omgeving.

‘We zoeken altijd naar het verhaal erachter, zodat er een gelaagde relatie ontstaat tussen de opdrachtgever, het publiek en het kunstwerk als medium. De gebruikte materialen komen van bedrijven of van het Upcyclecentrum.’

Terug naar HOME